คำว่า ' take the liberty of doing something ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ถือสิทธิในการทำบางสิ่ง
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z