คำว่า ' take it easy on ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ใช้หรือรับบางสิ่งน้อยๆ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z