คำว่า ' queer someone's pitch ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ทำให้แผนการหรือการจัดการเสียหาย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ทำให้รวน
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z