คำว่า ' play the market ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ลงทุนในหุ้น
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เล่นหุ้น
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z