คำว่า ' oil the wheels ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ช่วยทำให้ง่ายขึ้น
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ทำให้ง่ายขึ้น
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z