คำว่า ' astrological ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ในทางโหราศาสตร์
คำที่คล้ายกัน : mysterious; mystical


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z