คำว่า ' jack of all trades ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนที่ทำงานหลายอย่าง
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z