คำว่า ' astray ' ( ADV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อย่างหลงผิด
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : อย่างใจแตก
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z