คำว่า ' have a hand in ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ช่วยวางแผนหรือทำบางสิ่ง
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z