คำว่า ' go cold turkey ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อย่างทันที
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : อย่างฉับพลัน
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z