คำว่า ' horseman ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนขี่ม้า (โดยเฉพาะคนที่ขี่ม้าเก่ง)
คำที่คล้ายกัน : equestrian; equestrienne; rider


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z