คำว่า ' horseman ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนขี่ม้า (โดยเฉพาะคนที่ขี่ม้าเก่ง)
คำที่คล้ายกัน : equestrian; equestrienne; rider


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A rider on horseback; one skilled in the management of horses; a mounted man.
[n.] A mounted soldier; a cavalryman.
[n.] A land crab of the genus Ocypoda, living on the coast of Brazil and the West Indies, noted for running very swiftly.
[n.] A West Indian fish of the genus Eques, as the light-horseman (E. lanceolatus).
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z