คำว่า ' hoof ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เดิน (คำสแลง)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z