คำว่า ' His Majesty ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พระองค์ (พระราชา, กษัตริย์)


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z