คำว่า ' hinge on ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ขึ้นอยู่กับ
คำที่คล้ายกัน : depend on; hang on
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z