คำว่า ' highland ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของบริเวณที่สูง


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] Elevated or mountainous land; (often in the pl.) an elevated region or country; as, the Highlands of Scotland.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z