คำว่า ' H-bomb ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ระเบิดไฮโดรเจน
คำที่คล้ายกัน : hydrogen bomb
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z