คำว่า ' haji ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า มุสลิมที่ได้ไปแสวงบุญที่กรุงเมกกะ
คำที่คล้ายกัน : hajji
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z