คำว่า ' habit-forming ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่ทำให้เกิดความเคยชิน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ที่ทำให้ติดนิสัย
คำที่คล้ายกัน : addictive
คำตรงกันข้าม : nonaddictive
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z