คำว่า ' habitat ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ถิ่นที่อยู่
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. t.] The natural abode, locality or region of an animal or plant.
[v. t.] Place where anything is commonly found.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z