คำว่า ' habitat ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ถิ่นที่อยู่
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z