คำว่า ' habitant ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผู้อาศัย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ผู้พำนัก


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. t.] An inhabitant; a dweller.
[v. t.] An inhabitant or resident; -- a name applied to and denoting farmers of French descent or origin in Canada, especially in the Province of Quebec; -- usually in plural.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z