คำว่า ' habitant ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผู้อาศัย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ผู้พำนัก


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z