คำว่า ' habitable ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งอาศัยอยู่ได้
คำที่คล้ายกัน : inhabitable; livable
คำตรงกันข้าม : uninhabitable; unlivable


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Capable of being inhabited; that may be inhabited or dwelt in; as, the habitable world.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z