คำว่า ' habit ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า นิสัย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ความเคยชิน
คำที่คล้ายกัน : disposition; routine
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z