คำว่า ' habit ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ธรรมเนียม
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ประเพณี
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z