คำว่า ' habit ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า กิจวัตร
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : สิ่งที่ทำเป็นประจำ


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z