คำว่า ' habilitate ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แต่งตัว
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ใส่เสื้อผ้า


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Qualified or entitled.
[v. t.] To fit out; to equip; to qualify; to entitle.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z