คำว่า ' habilitate ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แต่งตัว
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ใส่เสื้อผ้า
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z