คำว่า ' habiliment ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อุปกรณ์แต่งตัว
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เสื้อผ้า, เครื่องแต่งตัว
คำที่คล้ายกัน : attire; clothing; raimentattire; clothing; raiment
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z