คำว่า ' habiliment ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อุปกรณ์แต่งตัว
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เสื้อผ้า, เครื่องแต่งตัว
คำที่คล้ายกัน : attire; clothing; raimentattire; clothing; raiment


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A garment; an article of clothing.
[n.] Dress, in general.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z