คำว่า ' haberdashery ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ร้านขายเครื่องแต่งกายของผู้ชาย


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z