คำว่า ' haberdashery ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ร้านขายเครื่องแต่งกายของผู้ชาย


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The goods and wares sold by a haberdasher; also (Fig.), trifles.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z