คำว่า ' haberdasher ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : คนขายเครื่องประดับของผู้ชาย
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z