คำว่า ' haberdasher ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : คนขายเครื่องประดับของผู้ชาย


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A dealer in small wares, as tapes, pins, needles, and thread; also, a hatter.
[n.] A dealer in drapery goods of various descriptions, as laces, silks, trimmings, etc.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z