คำว่า ' ha ' ( INT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ฮ่า
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, คำอุทานแสดงความสงสัย, คำอุทานแสดงคำถาม
คำที่คล้ายกัน : hah
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z