คำว่า ' ha ' ( INT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ฮ่า
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, คำอุทานแสดงความสงสัย, คำอุทานแสดงคำถาม
คำที่คล้ายกัน : hah


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[interj.] An exclamation denoting surprise, joy, or grief. Both as uttered and as written, it expresses a great variety of emotions, determined by the tone or the context. When repeated, ha, ha, it is an expression of laughter, satisfaction, or triumph, sometimes of derisive laughter; or sometimes it is equivalent to "Well, it is so."




แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z