คำว่า ' H ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 8


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[] The seventh degree in the diatonic scale, being used by the Germans for B natural. See B.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z