คำว่า ' gutter ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ทำเป็นร่อง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ทำให้เป็นราง
คำที่คล้ายกัน : gully
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z