คำว่า ' gruffness ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เสียงแหบ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : (เสียง) ห้าว
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z