คำว่า ' grandparent ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ปู่ย่า
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ตายาย
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z