คำว่า ' gormandize ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตะกละ
คำที่คล้ายกัน : gluttonize


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z