คำว่า ' gold bug ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แมลงเต่าทอง
คำที่คล้ายกัน : gold beetle
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z