คำว่า ' girt 2 ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ gird


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z