คำว่า ' girl ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เด็กผู้หญิง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เด็กสาว, เพื่อนหญิง
คำที่คล้ายกัน : lass; lassie


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A young person of either sex; a child.
[n.] A female child, from birth to the age of puberty; a young maiden.
[n.] A female servant; a maidservant.
[n.] A roebuck two years old.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z