คำว่า ' germinate ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แตกหน่อ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เริ่มงอก
คำที่คล้ายกัน : emerge; rise
คำตรงกันข้าม : disappear


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z