คำว่า ' gawk ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนโง่ (คำดูถูก)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : คนซุ่มซ่าม


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A cuckoo.
[n.] A simpleton; a booby; a gawky.
[v. i.] To act like a gawky.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z