คำว่า ' gauntly ' ( ADV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผอมเกร็ง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ผอมแห้ง


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[adv.] In a gaunt manner; meagerly.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z