คำว่า ' garnet ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า โกเมน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พลอยแดง
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z