คำว่า ' game show ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า รายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์
คำที่คล้ายกัน : quiz show; quiz program
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z