คำว่า ' gable ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หลังคาหน้าจั่ว
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : หน้าจั่ว
คำที่คล้ายกัน : gambrel


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A cable.
[n.] The vertical triangular portion of the end of a building, from the level of the cornice or eaves to the ridge of the roof. Also, a similar end when not triangular in shape, as of a gambrel roof and the like.
[n.] The end wall of a building, as distinguished from the front or rear side.
[n.] A decorative member having the shape of a triangular gable, such as that above a Gothic arch in a doorway.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z