คำว่า ' gable ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หลังคาหน้าจั่ว
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : หน้าจั่ว
คำที่คล้ายกัน : gambrel
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z