คำว่า ' gabfest ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การพูดคุยอย่างเป็นกันเอง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การแลกเปลี่ยนข่าวสาร, การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ
คำที่คล้ายกัน : conversation
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z