คำว่า ' gaberdine ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผ้าแกเบอร์ดีน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝน / เสื้อกันหนาว
คำที่คล้ายกัน : homespun


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A coarse frock or loose upper garment formerly worn by Jews; a mean dress.
[n.] See Gabardine.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z