คำว่า ' gabby ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ช่างพูด
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พูดมาก, ปากมาก
คำที่คล้ายกัน : chatty; babbling; verbose
คำตรงกันข้าม : taciturn; quiet
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z