คำว่า ' gabble ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พูดพล่าม
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พูดมาก, พล่าม
คำที่คล้ายกัน : twaddle; blab; babble


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z