คำว่า ' gabardine ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผ้าแกเบอร์ดีน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนหรือเสื้อกันหนาว
คำที่คล้ายกัน : homespun; difful


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] Alt. of Gaberdine
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z