คำว่า ' gab ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การพูดเรื่องไร้สาระ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การพร่ำไม่หยุด, การพูดเรื่อยเจื้อย
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z