คำว่า ' gab ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พูดเรื่องไร้สาระ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พูดพร่ำไม่หยุด, พูดเรื่อยเจื้อย
คำที่คล้ายกัน : chat; twaddle
คำตรงกันข้าม : keep silent
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z