คำว่า ' gab ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พูดเรื่องไร้สาระ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พูดพร่ำไม่หยุด, พูดเรื่อยเจื้อย
คำที่คล้ายกัน : chat; twaddle
คำตรงกันข้าม : keep silent


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The hook on the end of an eccentric rod opposite the strap. See. Illust. of Eccentric.
[v. i.] The mouth; hence, idle prate; chatter; unmeaning talk; loquaciousness.
[v. i.] To deceive; to lie.
[v. i.] To talk idly; to prate; to chatter.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z